• การออกเสียงคำว่า balayage balayage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Aaron Klug Aaron Klug [en]
 • การออกเสียงคำว่า thionine thionine [en]
 • การออกเสียงคำว่า portaoggetto portaoggetto [it]
 • การออกเสียงคำว่า coprioggetto coprioggetto [it]
 • การออกเสียงคำว่า birefringent birefringent [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ultramikroskop Ultramikroskop [de]
 • การออกเสียงคำว่า MEB MEB [tlh]
 • การออกเสียงคำว่า prisme prisme [fr]
 • การออกเสียงคำว่า microscopie microscopie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า électroaimant électroaimant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า objectif objectif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า électronique électronique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tourelle tourelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า oculaire oculaire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า grossissement grossissement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า polariseur polariseur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pompe à vide pompe à vide [fr]
 • การออกเสียงคำว่า métalliseur métalliseur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า microscope microscope [en]