หมวดหมู่:

methodology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmethodology

  • การออกเสียง : Georges Cuisenaire Georges Cuisenaire [fr]
  • การออกเสียง : learner-centred learner-centred [en]
  • บันทึกการออกเสียง : ATAM ATAM [en] รอการออกเสียง