หมวดหมู่:

methodology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmethodology

  • การออกเสียงคำว่า Georges Cuisenaire Georges Cuisenaire [fr]
  • การออกเสียงคำว่า learner-centred learner-centred [en]