หมวดหมู่:

Meteorological Office

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMeteorological Office

 • การออกเสียง : Plymouth Plymouth [en]
 • การออกเสียง : viking viking [en]
 • การออกเสียง : Thames Thames [en]
 • การออกเสียง : Portland Portland [en]
 • การออกเสียง : Shannon Shannon [en]
 • การออกเสียง : Bailey Bailey [en]
 • การออกเสียง : NOAA NOAA [en]
 • การออกเสียง : Dover Dover [en]
 • การออกเสียง : Trafalgar Trafalgar [en]
 • การออกเสียง : Forties Forties [en]
 • การออกเสียง : wight wight [en]
 • การออกเสียง : forth forth [en]
 • การออกเสียง : fisher fisher [en]
 • การออกเสียง : Tyne Tyne [en]
 • การออกเสียง : Cromarty Cromarty [en]
 • การออกเสียง : Fair Isle Fair Isle [en]
 • การออกเสียง : Fastnet Fastnet [en]
 • การออกเสียง : FitzRoy FitzRoy [en]
 • การออกเสียง : Irish Sea Irish Sea [en]
 • การออกเสียง : dogger dogger [nl]
 • การออกเสียง : World Meteorological Organization World Meteorological Organization [en]
 • การออกเสียง : Southeast Iceland Southeast Iceland [en]
 • การออกเสียง : German Bight German Bight [en]
 • การออกเสียง : shipping forecast shipping forecast [en]
 • การออกเสียง : South Utsire South Utsire [en]
 • การออกเสียง : North Utsire North Utsire [en]
 • การออกเสียง : Humber Humber [en]
 • การออกเสียง : Faeroes Faeroes [en]
 • การออกเสียง : Lundy Lundy [en]
 • การออกเสียง : Biscay Biscay [en]