หมวดหมู่:

mesi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmesi

 • การออกเสียง : marzo
  marzo [es]
 • การออกเสียง : agosto
  agosto [es]
 • การออกเสียง : aprile
  aprile [it]
 • การออกเสียง : novembre
  novembre [fr]
 • การออกเสียง : giugno
  giugno [it]
 • การออกเสียง : luglio
  luglio [it]
 • การออกเสียง : gennaio
  gennaio [it]
 • การออกเสียง : ottobre
  ottobre [it]
 • การออกเสียง : settembre
  settembre [it]
 • การออกเสียง : dicembre
  dicembre [it]
 • การออกเสียง : maggio
  maggio [it]
 • การออกเสียง : febbraio
  febbraio [it]