หมวดหมู่:

mermaid

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmermaid

 • การออกเสียง : sirena sirena [it]
 • การออกเสียง : Melusine Melusine [en]
 • การออกเสียง : duyung duyung [ind]
 • การออกเสียง : syrenka syrenka [pl]
 • การออกเสียง : Eurynome Eurynome [en]
 • การออกเสียง : حورية البحر حورية البحر [ar]
 • การออกเสียง : γοργόνα γοργόνα [el]
 • การออกเสียง : 인어 인어 [ko]
 • การออกเสียง : duyong duyong [ms]
 • การออกเสียง : マーメイド マーメイド [ja]
 • การออกเสียง : മൽസ്യകന്യക മൽസ്യകന്യക [ml]