หมวดหมู่:

merhba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmerhba

  • การออกเสียง : merhaba
    merhaba [tr]
  • บันทึกการออกเสียง : merhba merhba [mt] รอการออกเสียง