หมวดหมู่:

memetics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmemetics

  • การออกเสียง : meme meme [en]
  • การออกเสียง : mem mem [eo]
  • การออกเสียง : Memausführung Memausführung [de]
  • การออกเสียง : Memvorlage Memvorlage [de]
  • การออกเสียง : Memtheorie Memtheorie [de]
  • การออกเสียง : Phämotyp Phämotyp [de]
  • การออกเสียง : Memotyp Memotyp [de]