หมวดหมู่:

meditation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeditation

 • การออกเสียง : phowa
  phowa [bo]
 • การออกเสียง : ashram
  ashram [en]
 • การออกเสียง : διαλογισμός
  διαλογισμός [el]
 • การออกเสียง : 묵음
  묵음 [ko]
 • การออกเสียง : ἡσυχαστικός
  ἡσυχαστικός [grc]
 • การออกเสียง : 禅師
  禅師 [ja]
 • การออกเสียง : Mahasi Sayadaw
  Mahasi Sayadaw [my]
 • การออกเสียง : .מדיטציה
  .מדיטציה [he]
 • การออกเสียง : पद्मासन
  पद्मासन [hi]
 • การออกเสียง : thiền na
  thiền na [vi]
 • การออกเสียง : مُراقبہ
  مُراقبہ [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : उपासना उपासना [sa] รอการออกเสียง