หมวดหมู่:

meditation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeditation

 • การออกเสียง : phowa phowa [bo]
 • การออกเสียง : ashram ashram [en]
 • การออกเสียง : διαλογισμός διαλογισμός [el]
 • การออกเสียง : 묵음 묵음 [ko]
 • การออกเสียง : ἡσυχαστικός ἡσυχαστικός [grc]
 • การออกเสียง : 禅師 禅師 [ja]
 • การออกเสียง : Mahasi Sayadaw Mahasi Sayadaw [my]
 • การออกเสียง : .מדיטציה .מדיטציה [he]
 • การออกเสียง : पद्मासन पद्मासन [hi]
 • การออกเสียง : thiền na thiền na [vi]
 • การออกเสียง : مُراقبہ مُراقبہ [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : उपासना उपासना [sa] รอการออกเสียง