หมวดหมู่:

mediocrity

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmediocrity

  • การออกเสียง : so-so so-so [en]