หมวดหมู่:

medieval

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedieval

 • การออกเสียง : melancholy melancholy [en]
 • การออกเสียง : trebuchet trebuchet [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood Robin Hood [en]
 • การออกเสียง : phlegmatic phlegmatic [en]
 • การออกเสียง : sanguine sanguine [en]
 • การออกเสียง : gargoyle gargoyle [en]
 • การออกเสียง : cuisse cuisse [fr]
 • การออกเสียง : Flanders Flanders [en]
 • การออกเสียง : pardoner pardoner [en]
 • การออกเสียง : bevor bevor [de]
 • การออกเสียง : sabaton sabaton [sv]
 • การออกเสียง : Sheriff of Nottingham Sheriff of Nottingham [en]
 • การออกเสียง : voulge voulge [en]
 • การออกเสียง : portcullis portcullis [en]
 • การออกเสียง : Maimonides Maimonides [en]
 • การออกเสียง : Lavenham Lavenham [en]
 • การออกเสียง : Omne trinum est perfectum Omne trinum est perfectum [la]
 • การออกเสียง : John Dunstable John Dunstable [en]
 • การออกเสียง : destrier destrier [en]
 • การออกเสียง : jester jester [en]
 • การออกเสียง : Burg Eltz Burg Eltz [de]
 • การออกเสียง : guisarme guisarme [fr]
 • การออกเสียง : liverymen liverymen [en]
 • การออกเสียง : Cockayne Cockayne [en]
 • การออกเสียง : Danelaw Danelaw [en]
 • การออกเสียง : Normans Normans [en]
 • การออกเสียง : medievo medievo [pt]
 • การออกเสียง : catapult catapult [en]
 • การออกเสียง : Cockaigne Cockaigne [en]
 • การออกเสียง : choler choler [en]
 • การออกเสียง : sackbut sackbut [en]
 • การออกเสียง : tour-meur tour-meur [fr]
 • การออกเสียง : bordar bordar [pt]
 • การออกเสียง : cannoneer cannoneer [en]
 • การออกเสียง : Y Gododdin Y Gododdin [cy]
 • การออกเสียง : London Bridge London Bridge [en]
 • การออกเสียง : houppelande houppelande [en]
 • การออกเสียง : pennon pennon [en]
 • การออกเสียง : estoc estoc [fr]
 • การออกเสียง : solleret solleret [fr]
 • การออกเสียง : torse torse [fr]
 • การออกเสียง : Henry Yevele Henry Yevele [en]
 • การออกเสียง : cyfarwyddiaid cyfarwyddiaid [cy]
 • การออกเสียง : rashi rashi [hi]
 • การออกเสียง : longbow longbow [en]
 • การออกเสียง : Llyfr Coch Hergest Llyfr Coch Hergest [cy]
 • การออกเสียง : Klunkhardshof Klunkhardshof [de]
 • การออกเสียง : کیکاوس کیکاوس [fa]
 • การออกเสียง : penceirddiaid penceirddiaid [cy]
 • การออกเสียง : couter couter [en]
 • การออกเสียง : syncategorematism syncategorematism [en]
 • การออกเสียง : Quadrivium Quadrivium [la]
 • การออกเสียง : syncategorematic syncategorematic [en]
 • การออกเสียง : Quillon Quillon [es]
 • การออกเสียง : Qntal Qntal [de]
 • การออกเสียง : frechte frechte [de]
 • การออกเสียง : Gule of August Gule of August [en]
 • การออกเสียง : Belsay Hall Castle Belsay Hall Castle [en]
 • การออกเสียง : ailette ailette [fr]
 • การออกเสียง : Johann Lucas von Hildebrandt Johann Lucas von Hildebrandt [de]
 • การออกเสียง : cotehardie cotehardie [en]
 • การออกเสียง : mangonel mangonel [en]
 • การออกเสียง : Tirant lo Blanc Tirant lo Blanc [ca]
 • การออกเสียง : gamboised gamboised [en]
 • การออกเสียง : archontes archontes [la]
 • การออกเสียง : Teutonicum Teutonicum [la]
 • การออกเสียง : chartulary chartulary [en]
 • การออกเสียง : crossbowmen crossbowmen [en]
 • การออกเสียง : litkup litkup [pl]
 • การออกเสียง : średniowieczna średniowieczna [pl]
 • การออกเสียง : ordalium ordalium [la]
 • การออกเสียง : arrowsmith arrowsmith [en]
 • การออกเสียง : оммаж оммаж [ru]
 • การออกเสียง : vamplate vamplate [en]
 • การออกเสียง : shortbow shortbow [en]
 • การออกเสียง : mappa mundi mappa mundi [la]
 • การออกเสียง : Posquières Posquières [fr]
 • การออกเสียง : socage socage [en]
 • การออกเสียง : brigandine brigandine [en]
 • การออกเสียง : pynade pynade [en]
 • การออกเสียง : Nachmanides Nachmanides [en]
 • การออกเสียง : golden horde golden horde [en]
 • การออกเสียง : manifer manifer [en]
 • การออกเสียง : rubricator rubricator [en]
 • การออกเสียง : Gwenddolau Gwenddolau [cy]
 • การออกเสียง : Abbaye des Vaux-de-Cernay Abbaye des Vaux-de-Cernay [fr]
 • การออกเสียง : Église Saint-Thomas-du-Louvre Église Saint-Thomas-du-Louvre [fr]
 • การออกเสียง : Rosicrucianism Rosicrucianism [en]
 • การออกเสียง : Abbaye de Cadouin Abbaye de Cadouin [fr]
 • การออกเสียง : Teodorico Borgognoni Teodorico Borgognoni [it]
 • การออกเสียง : zoadego zoadego [it]
 • การออกเสียง : Bechada Bechada [fr]
 • การออกเสียง : Radulphe Radulphe [fr]
 • การออกเสียง : Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel [fr]
 • การออกเสียง : compurgation compurgation [en]
 • การออกเสียง : Rocca Sforzesca Rocca Sforzesca [it]