หมวดหมู่:

medication

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedication

 • การออกเสียง : Antibiotics Antibiotics [en]
 • การออกเสียง : Benzodiazepine Benzodiazepine [en]
 • การออกเสียง : Vyvanse Vyvanse [en]
 • การออกเสียง : Lamictal Lamictal [en]
 • การออกเสียง : Ativan Ativan [en]
 • การออกเสียง : clopidogrel clopidogrel [fr]
 • การออกเสียง : warfarin warfarin [en]
 • การออกเสียง : lamotrigine lamotrigine [en]
 • การออกเสียง : esomeprazole esomeprazole [en]
 • การออกเสียง : Fluimucil Fluimucil [de]
 • การออกเสียง : Abciximab Abciximab [en]
 • การออกเสียง : Phenprocoumon Phenprocoumon [de]
 • การออกเสียง : éphédrine éphédrine [fr]
 • การออกเสียง : time-release time-release [en]
 • การออกเสียง : Rilpivirine Rilpivirine [en]
 • การออกเสียง : Inderal Inderal [en]
 • การออกเสียง : eliquis eliquis [en]
 • การออกเสียง : zanamivir zanamivir [pt]
 • การออกเสียง : lorazepam lorazepam [en]
 • การออกเสียง : varenicline varenicline [en]
 • การออกเสียง : nephrotoxicity nephrotoxicity [en]
 • การออกเสียง : fludeoxyglucose fludeoxyglucose [en]
 • การออกเสียง : tramadol tramadol [en]
 • การออกเสียง : ceftriaxone ceftriaxone [en]
 • การออกเสียง : lek lek [sv]
 • การออกเสียง : Zolpidem Zolpidem [en]
 • การออกเสียง : guaifenesin guaifenesin [en]
 • การออกเสียง : flumazenil flumazenil [pt]
 • การออกเสียง : infliximab infliximab [en]
 • การออกเสียง : rituximab rituximab [en]
 • การออกเสียง : nitrofurantoin nitrofurantoin [en]
 • การออกเสียง : methylprednisolone methylprednisolone [en]
 • การออกเสียง : sumatriptan sumatriptan [en]
 • การออกเสียง : finasteride finasteride [en]
 • การออกเสียง : Revatio Revatio [en]
 • การออกเสียง : wypróżnić się wypróżnić się [pl]
 • การออกเสียง : adalimumab adalimumab [de]
 • การออกเสียง : expectorant expectorant [en]
 • การออกเสียง : atropine atropine [fr]
 • การออกเสียง : timolol timolol [pt]
 • การออกเสียง : nasal spray nasal spray [en]
 • การออกเสียง : enoxaparin enoxaparin [en]
 • การออกเสียง : Venlafaxine Venlafaxine [en]
 • การออกเสียง : MS Contin MS Contin [en]
 • การออกเสียง : tadalafil tadalafil [en]
 • การออกเสียง : Pradaxa Pradaxa [en]
 • การออกเสียง : tophi tophi [en]
 • การออกเสียง : olmesartan olmesartan [en]
 • การออกเสียง : prasugrel prasugrel [en]
 • การออกเสียง : gemfibrozil gemfibrozil [en]
 • การออกเสียง : Viread Viread [en]
 • การออกเสียง : valproate valproate [en]
 • การออกเสียง : exenatide exenatide [en]
 • การออกเสียง : Zoloft Zoloft [en]
 • การออกเสียง : chlorthalidone chlorthalidone [en]
 • การออกเสียง : Buserelin Buserelin [en]
 • การออกเสียง : wykrztuśny wykrztuśny [pl]
 • การออกเสียง : Dronedarone Dronedarone [en]
 • การออกเสียง : sulfonylurea sulfonylurea [en]
 • การออกเสียง : Fioricet Fioricet [en]
 • การออกเสียง : desflurane desflurane [en]
 • การออกเสียง : kapsułka kapsułka [pl]
 • การออกเสียง : metolazone metolazone [en]
 • การออกเสียง : Pristiq Pristiq [en]
 • การออกเสียง : Tenofovir Tenofovir [pt]
 • การออกเสียง : Pitocin Pitocin [en]
 • การออกเสียง : Tegretol Tegretol [en]
 • การออกเสียง : pilla pilla [es]
 • การออกเสียง : terbutaline terbutaline [en]
 • การออกเสียง : cholestyramine cholestyramine [en]
 • การออกเสียง : glatiramer glatiramer [en]
 • การออกเสียง : Elvitegravir Elvitegravir [pt]
 • การออกเสียง : Visine Visine [en]
 • การออกเสียง : Oxeze Oxeze [en]
 • การออกเสียง : ergocalciferol ergocalciferol [en]
 • การออกเสียง : Tofranil Tofranil [en]
 • การออกเสียง : Clomid Clomid [en]
 • การออกเสียง : drażetka drażetka [pl]
 • การออกเสียง : ditranol ditranol [pt]
 • การออกเสียง : ranexa ranexa [en]
 • การออกเสียง : Elavil Elavil [en]
 • การออกเสียง : sevoflurane sevoflurane [en]
 • การออกเสียง : cephalosporins cephalosporins [en]
 • การออกเสียง : levsin levsin [en]
 • การออกเสียง : פּיל פּיל [yi]
 • การออกเสียง : inhibiteur de monoamine oxydase inhibiteur de monoamine oxydase [fr]
 • การออกเสียง : Betamethasone Betamethasone [en]
 • การออกเสียง : Suprefact Suprefact [en]
 • การออกเสียง : fen-phen fen-phen [en]
 • การออกเสียง : Ламитор Ламитор [ru]
 • การออกเสียง : Fluocinolone acetonide Fluocinolone acetonide [en]
 • การออกเสียง : Lexapro Lexapro [en]
 • การออกเสียง : cilostazol cilostazol [pt]
 • การออกเสียง : topiramate topiramate [en]
 • การออกเสียง : Mifeprex Mifeprex [en]
 • การออกเสียง : leuprolide leuprolide [en]
 • การออกเสียง : taxol taxol [en]
 • การออกเสียง : środek przeciwbólowy środek przeciwbólowy [pl]
 • การออกเสียง : dantrolene dantrolene [en]
 • การออกเสียง : Unasyn Unasyn [en]