หมวดหมู่:

medical term

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedical term

 • การออกเสียง : abdominal abdominal [en]
 • การออกเสียง : artery artery [en]
 • การออกเสียง : osteoporosis osteoporosis [en]
 • การออกเสียง : dyspnea dyspnea [en]
 • การออกเสียง : analgesic analgesic [en]
 • การออกเสียง : nosocomial nosocomial [en]
 • การออกเสียง : stethoscope stethoscope [en]
 • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
 • การออกเสียง : tachypnea tachypnea [en]
 • การออกเสียง : vertebral vertebral [pt]
 • การออกเสียง : retention retention [en]
 • การออกเสียง : apnea apnea [en]
 • การออกเสียง : diastolic diastolic [en]
 • การออกเสียง : exocrine exocrine [en]
 • การออกเสียง : seizures seizures [en]
 • การออกเสียง : spinal spinal [en]
 • การออกเสียง : dysdiadochokinesia dysdiadochokinesia [en]
 • การออกเสียง : Quervains Quervains [fr]
 • การออกเสียง : polycystic kidney disease polycystic kidney disease [en]
 • การออกเสียง : petechiae petechiae [en]
 • การออกเสียง : curettage curettage [en]
 • การออกเสียง : tachycardia tachycardia [en]
 • การออกเสียง : rubella rubella [en]
 • การออกเสียง : veins veins [en]
 • การออกเสียง : melena melena [en]
 • การออกเสียง : blood cell blood cell [en]
 • การออกเสียง : bradycardia bradycardia [en]
 • การออกเสียง : hospice hospice [fr]
 • การออกเสียง : Arachnophobie Arachnophobie [de]
 • การออกเสียง : costochondritis costochondritis [en]
 • การออกเสียง : peliosis peliosis [en]
 • การออกเสียง : emolisi emolisi [it]
 • การออกเสียง : palsy palsy [en]
 • การออกเสียง : conjuntivitis conjuntivitis [es]
 • การออกเสียง : apneic apneic [en]
 • การออกเสียง : menopause menopause [en]
 • การออกเสียง : xiphoid process xiphoid process [en]
 • การออกเสียง : actinomyces actinomyces [en]
 • การออกเสียง : intervertebral intervertebral [en]
 • การออกเสียง : hypertriglyceridemia hypertriglyceridemia [en]
 • การออกเสียง : ptosis ptosis [en]
 • การออกเสียง : uremia uremia [en]
 • การออกเสียง : pre-eclampsia pre-eclampsia [en]
 • การออกเสียง : kyphosclerosis kyphosclerosis [en]
 • การออกเสียง : enteritis enteritis [en]
 • การออกเสียง : proprioception proprioception [en]
 • การออกเสียง : transthoracic transthoracic [en]
 • การออกเสียง : pruritic pruritic [en]
 • การออกเสียง : strep strep [en]
 • การออกเสียง : gastroesophageal gastroesophageal [en]
 • การออกเสียง : tachypneic tachypneic [en]
 • การออกเสียง : bradypnea bradypnea [en]
 • การออกเสียง : EMG EMG [en]
 • การออกเสียง : hematuria hematuria [en]
 • การออกเสียง : eupnea eupnea [en]
 • การออกเสียง : succinylcholine succinylcholine [en]
 • การออกเสียง : Accupril Accupril [en]
 • การออกเสียง : protonix protonix [en]
 • การออกเสียง : natriuresis natriuresis [en]
 • การออกเสียง : hyperpnea hyperpnea [en]
 • การออกเสียง : kirurgija kirurgija [hr]
 • การออกเสียง : pleurodesis pleurodesis [en]
 • การออกเสียง : coloboma coloboma [en]
 • การออกเสียง : myotatic myotatic [en]
 • การออกเสียง : lipogenetic lipogenetic [en]
 • การออกเสียง : venous venous [en]
 • การออกเสียง : enuresis enuresis [en]
 • การออกเสียง : pemphygus pemphygus [en]
 • การออกเสียง : Leukocytes Leukocytes [en]
 • การออกเสียง : choledochal choledochal [en]
 • การออกเสียง : desyrel desyrel [en]
 • การออกเสียง : melasma melasma [pt]
 • การออกเสียง : pathognomonic pathognomonic [en]
 • การออกเสียง : teratogenicity teratogenicity [en]
 • การออกเสียง : ranibizumab ranibizumab [en]
 • การออกเสียง : polyembolokoilamania polyembolokoilamania [en]
 • การออกเสียง : erythrocytes erythrocytes [en]
 • การออกเสียง : empyema empyema [en]
 • การออกเสียง : Redon Redon [br]
 • การออกเสียง : hamartoma hamartoma [en]
 • การออกเสียง : esophagectomy esophagectomy [en]
 • การออกเสียง : odynuria odynuria [en]
 • การออกเสียง : Benzyl benzoate Benzyl benzoate [en]
 • การออกเสียง : immunohistochemical immunohistochemical [en]
 • การออกเสียง : suprarenalis suprarenalis [en]
 • การออกเสียง : Myology Myology [en]
 • การออกเสียง : choledoch choledoch [en]
 • การออกเสียง : Rod of Asclepius Rod of Asclepius [en]
 • การออกเสียง : Konjunktivitis Konjunktivitis [de]
 • การออกเสียง : phonism phonism [en]
 • การออกเสียง : pollakiuria pollakiuria [en]
 • การออกเสียง : cherubism cherubism [en]
 • การออกเสียง : allograft allograft [en]
 • การออกเสียง : phleborrhexis phleborrhexis [en]
 • การออกเสียง : dorsi dorsi [la]
 • การออกเสียง : bradypneic bradypneic [en]
 • การออกเสียง : Echel Echel [nl]
 • การออกเสียง : platypelloid platypelloid [en]
 • การออกเสียง : peroxisomes peroxisomes [en]
 • การออกเสียง : myelomeningocele myelomeningocele [en]