หมวดหมู่:

medical help

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedical help

  • การออกเสียง : gangrena gangrena [pt]
  • การออกเสียง : gruźlik gruźlik [pl]
  • การออกเสียง : sanitariat sanitariat [pl]
  • การออกเสียง : gruźlica gruźlica [pl]
  • การออกเสียง : gruźliczka gruźliczka [pl]