หมวดหมู่:

medcina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmedcina

  • การออกเสียง : anestesista anestesista [es]
  • การออกเสียง : anestesiologia anestesiologia [pt]
  • การออกเสียง : teràpia teràpia [ca]
  • การออกเสียง : anestèsic anestèsic [ca]
  • การออกเสียง : terapèutic terapèutic [ca]
  • การออกเสียง : iposistolia iposistolia [it]
  • การออกเสียง : anestèsia anestèsia [ca]