หมวดหมู่:

med

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmed

 • การออกเสียง : abulia abulia [es]
 • การออกเสียง : trichiasis trichiasis [fr]
 • การออกเสียง : Zwangsstörung Zwangsstörung [de]
 • การออกเสียง : acetonemia acetonemia [it]
 • การออกเสียง : apoplexie apoplexie [fr]
 • การออกเสียง : Hypotonie Hypotonie [de]
 • การออกเสียง : verapamil verapamil [pt]
 • การออกเสียง : acetonuria acetonuria [it]
 • การออกเสียง : stemetil stemetil [en]
 • การออกเสียง : Senokot Senokot [en]
 • การออกเสียง : Betahistine Betahistine [en]
 • การออกเสียง : X-Verbiegung X-Verbiegung [de]
 • การออกเสียง : Isosorbide dinitrate Isosorbide dinitrate [en]
 • การออกเสียง : O-Verbiegung O-Verbiegung [de]
 • การออกเสียง : Elantan Elantan [en]
 • การออกเสียง : ipecacuanha ipecacuanha [en]
 • การออกเสียง : Spenderorgan Spenderorgan [de]
 • การออกเสียง : Biltricide Biltricide [en]
 • การออกเสียง : serosanguinous serosanguinous [en]
 • การออกเสียง : Aldomet Aldomet [en]
 • การออกเสียง : Querfraktur Querfraktur [de]
 • การออกเสียง : Analfissur Analfissur [de]
 • การออกเสียง : Vermox Vermox [en]
 • การออกเสียง : Kortison Kortison [de]
 • การออกเสียง : Maxolon Maxolon [en]
 • การออกเสียง : peroxidase peroxidase [de]
 • การออกเสียง : Gelasma Gelasma [de]
 • การออกเสียง : skrzep skrzep [pl]
 • การออกเสียง : Menorrhagie Menorrhagie [de]
 • การออกเสียง : Not-OP Not-OP [de]
 • การออกเสียง : adenotomia adenotomia [pt]
 • การออกเสียง : Zwangserkrankung Zwangserkrankung [de]
 • การออกเสียง : Bolustod Bolustod [de]
 • การออกเสียง : Betaloc Betaloc [en]
 • การออกเสียง : Xanthelasmen Xanthelasmen [de]
 • การออกเสียง : Querbruch Querbruch [de]
 • การออกเสียง : Fertilitätsproblem Fertilitätsproblem [de]
 • การออกเสียง : Persantin Persantin [en]
 • การออกเสียง : Prosopagnosie Prosopagnosie [fr]
 • การออกเสียง : Intropin Intropin [en]
 • การออกเสียง : Querbrüche Querbrüche [de]
 • การออกเสียง : Kaopectate Kaopectate [en]
 • การออกเสียง : Nagelbettentzündung Nagelbettentzündung [de]
 • การออกเสียง : Combantrin Combantrin [en]
 • การออกเสียง : Går du med mig? Går du med mig? [sv]
 • การออกเสียง : Ohrtrompete Ohrtrompete [de]
 • การออกเสียง : rosasin rosasin [en]
 • การออกเสียง : Aarbechtsdokter Aarbechtsdokter [lb]
 • การออกเสียง : collagenic collagenic [en]
 • การออกเสียง : assafetida assafetida [it]
 • การออกเสียง : cardiocerebral cardiocerebral [en]
 • การออกเสียง : Aarbechtsdoktesch Aarbechtsdoktesch [lb]
 • การออกเสียง : Aarbechtsdokteren Aarbechtsdokteren [lb]
 • การออกเสียง : telangettasico telangettasico [it]
 • บันทึกการออกเสียง : Apraclonidine Apraclonidine [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : resorptive resorptive [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : osteopontin osteopontin [en] รอการออกเสียง