หมวดหมู่:

measurement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeasurement

 • การออกเสียง : hand hand [en]
 • การออกเสียง : graduated graduated [en]
 • การออกเสียง : minute minute [en]
 • การออกเสียง : Fahrenheit Fahrenheit [en]
 • การออกเสียง : second second [en]
 • การออกเสียง : half-term half-term [en]
 • การออกเสียง : clock clock [en]
 • การออกเสียง : feet feet [en]
 • การออกเสียง : gauge gauge [en]
 • การออกเสียง : kilometer kilometer [en]
 • การออกเสียง : day day [en]
 • การออกเสียง : kilometre kilometre [en]
 • การออกเสียง : barn barn [en]
 • การออกเสียง : hands hands [en]
 • การออกเสียง : Magnum Magnum [fr]
 • การออกเสียง : acre acre [en]
 • การออกเสียง : metre metre [en]
 • การออกเสียง : Quart Quart [fr]
 • การออกเสียง : centimeters centimeters [en]
 • การออกเสียง : kilometres kilometres [en]
 • การออกเสียง : titration titration [en]
 • การออกเสียง : 寸 [yue]
 • การออกเสียง : calibrated calibrated [en]
 • การออกเสียง : dozen dozen [en]
 • การออกเสียง : gallon gallon [en]
 • การออกเสียง : 反 [ja]
 • การออกเสียง : kilometers kilometers [en]
 • การออกเสียง : 合 [yue]
 • การออกเสียง : ampere ampere [en]
 • การออกเสียง : centimetre centimetre [en]
 • การออกเสียง : Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time [en]
 • การออกเสียง : skein skein [en]
 • การออกเสียง : hectare hectare [en]
 • การออกเสียง : millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียง : 升 [zh]
 • การออกเสียง : meters meters [en]
 • การออกเสียง : calibration calibration [en]
 • การออกเสียง : Jeroboam Jeroboam [en]
 • การออกเสียง : speedometer speedometer [en]
 • การออกเสียง : centigrade centigrade [en]
 • การออกเสียง : scales scales [en]
 • การออกเสียง : metric metric [en]
 • การออกเสียง : rangefinder rangefinder [en]
 • การออกเสียง : metres metres [en]
 • การออกเสียง : lumen lumen [en]
 • การออกเสียง : micron micron [en]
 • การออกเสียง : chronograph chronograph [en]
 • การออกเสียง : dpi dpi [en]
 • การออกเสียง : acra acra [ga]
 • การออกเสียง : radii radii [en]
 • การออกเสียง : spectrometry spectrometry [en]
 • การออกเสียง : weigh-in weigh-in [en]
 • การออกเสียง : intelligence quotient intelligence quotient [en]
 • การออกเสียง : centimetres centimetres [en]
 • การออกเสียง : Beaufort scale Beaufort scale [en]
 • การออกเสียง : Hertz Hertz [en]
 • การออกเสียง : recalibrate recalibrate [en]
 • การออกเสียง : homogeneous homogeneous [en]
 • การออกเสียง : 斤 [yue]
 • การออกเสียง : mm mm [fi]
 • การออกเสียง : IQ IQ [cs]
 • การออกเสียง : Scoville scale Scoville scale [en]
 • การออกเสียง : iota iota [en]
 • การออกเสียง : 256k 256k [en]
 • การออกเสียง : 歩 [ja]
 • การออกเสียง : calibrate calibrate [en]
 • การออกเสียง : dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียง : Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียง : speedo speedo [en]
 • การออกเสียง : 勺 [ja]
 • การออกเสียง : megabits per second megabits per second [en]
 • การออกเสียง : timing timing [en]
 • การออกเสียง : gale-force gale-force [en]
 • การออกเสียง : floor-to-ceiling floor-to-ceiling [en]
 • การออกเสียง : alidade alidade [pt]
 • การออกเสียง : acreage acreage [en]
 • การออกเสียง : millilitre millilitre [fr]
 • การออกเสียง : tonography tonography [en]
 • การออกเสียง : avoirdupois avoirdupois [en]
 • การออกเสียง : grams grams [en]
 • การออกเสียง : 丈 [zh]
 • การออกเสียง : 坪 [ja]
 • การออกเสียง : denier denier [fr]
 • การออกเสียง : kilobits per second kilobits per second [en]
 • การออกเสียง : Brix Brix [en]
 • การออกเสียง : exbibit exbibit [en]
 • การออกเสียง : broad-gauge broad-gauge [en]
 • การออกเสียง : dynamometer dynamometer [en]
 • การออกเสียง : 両 [ja]
 • การออกเสียง : farad farad [en]
 • การออกเสียง : mbps mbps [en]
 • การออกเสียง : tonna tonna [ia]
 • การออกเสียง : tomhais tomhais [ga]
 • การออกเสียง : uncalibrated uncalibrated [en]
 • การออกเสียง : isometric isometric [en]
 • การออกเสียง : mebibyte mebibyte [en]
 • การออกเสียง : kbps kbps [en]
 • การออกเสียง : median median [en]
 • การออกเสียง : orlach orlach [ga]
 • การออกเสียง : 斗 [ja]