หมวดหมู่:

measurement

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmeasurement

 • การออกเสียงคำว่า hand hand [en]
 • การออกเสียงคำว่า graduated graduated [en]
 • การออกเสียงคำว่า minute minute [en]
 • การออกเสียงคำว่า half-term half-term [en]
 • การออกเสียงคำว่า Fahrenheit Fahrenheit [en]
 • การออกเสียงคำว่า second second [en]
 • การออกเสียงคำว่า clock clock [en]
 • การออกเสียงคำว่า feet feet [en]
 • การออกเสียงคำว่า gauge gauge [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometre kilometre [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometer kilometer [en]
 • การออกเสียงคำว่า day day [en]
 • การออกเสียงคำว่า barn barn [en]
 • การออกเสียงคำว่า hands hands [en]
 • การออกเสียงคำว่า Magnum Magnum [fr]
 • การออกเสียงคำว่า acre acre [en]
 • การออกเสียงคำว่า titration titration [en]
 • การออกเสียงคำว่า metre metre [en]
 • การออกเสียงคำว่า calibrated calibrated [en]
 • การออกเสียงคำว่า 寸 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า 反 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า gallon gallon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Quart Quart [fr]
 • การออกเสียงคำว่า 合 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า skein skein [en]
 • การออกเสียงคำว่า millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometres kilometres [en]
 • การออกเสียงคำว่า 升 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า centimetre centimetre [en]
 • การออกเสียงคำว่า dozen dozen [en]
 • การออกเสียงคำว่า calibration calibration [en]
 • การออกเสียงคำว่า ampere ampere [en]
 • การออกเสียงคำว่า rangefinder rangefinder [en]
 • การออกเสียงคำว่า Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time [en]
 • การออกเสียงคำว่า speedometer speedometer [en]
 • การออกเสียงคำว่า Jeroboam Jeroboam [en]
 • การออกเสียงคำว่า chronograph chronograph [en]
 • การออกเสียงคำว่า metric metric [en]
 • การออกเสียงคำว่า hectare hectare [en]
 • การออกเสียงคำว่า acra acra [ga]
 • การออกเสียงคำว่า micron micron [en]
 • การออกเสียงคำว่า dpi dpi [en]
 • การออกเสียงคำว่า weigh-in weigh-in [en]
 • การออกเสียงคำว่า spectrometry spectrometry [en]
 • การออกเสียงคำว่า centigrade centigrade [en]
 • การออกเสียงคำว่า radii radii [en]
 • การออกเสียงคำว่า lumen lumen [en]
 • การออกเสียงคำว่า meters meters [en]
 • การออกเสียงคำว่า centimetres centimetres [en]
 • การออกเสียงคำว่า 256k 256k [en]
 • การออกเสียงคำว่า recalibrate recalibrate [en]
 • การออกเสียงคำว่า 斤 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียงคำว่า megabits per second megabits per second [en]
 • การออกเสียงคำว่า calibrate calibrate [en]
 • การออกเสียงคำว่า mm mm [fi]
 • การออกเสียงคำว่า 歩 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า gale-force gale-force [en]
 • การออกเสียงคำว่า Beaufort scale Beaufort scale [en]
 • การออกเสียงคำว่า speedo speedo [en]
 • การออกเสียงคำว่า iota iota [en]
 • การออกเสียงคำว่า 勺 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า alidade alidade [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียงคำว่า tonography tonography [en]
 • การออกเสียงคำว่า millilitre millilitre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า timing timing [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometers kilometers [en]
 • การออกเสียงคำว่า scales scales [en]
 • การออกเสียงคำว่า Scoville scale Scoville scale [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilobits per second kilobits per second [en]
 • การออกเสียงคำว่า IQ IQ [cs]
 • การออกเสียงคำว่า 坪 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า exbibit exbibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า metres metres [en]
 • การออกเสียงคำว่า acreage acreage [en]
 • การออกเสียงคำว่า 丈 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า floor-to-ceiling floor-to-ceiling [en]
 • การออกเสียงคำว่า dynamometer dynamometer [en]
 • การออกเสียงคำว่า tonna tonna [ia]
 • การออกเสียงคำว่า uncalibrated uncalibrated [en]
 • การออกเสียงคำว่า grams grams [en]
 • การออกเสียงคำว่า tomhais tomhais [ga]
 • การออกเสียงคำว่า farad farad [en]
 • การออกเสียงคำว่า 両 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Alkomat Alkomat [de]
 • การออกเสียงคำว่า Hertz Hertz [en]
 • การออกเสียงคำว่า orlach orlach [ga]
 • การออกเสียงคำว่า isometric isometric [en]
 • การออกเสียงคำว่า avoirdupois avoirdupois [en]
 • การออกเสียงคำว่า broad-gauge broad-gauge [en]
 • การออกเสียงคำว่า mebibit mebibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า mebibyte mebibyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Brix Brix [en]
 • การออกเสียงคำว่า electrodynamometer electrodynamometer [en]
 • การออกเสียงคำว่า pebibit pebibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า 鏈 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า kbps kbps [en]
 • การออกเสียงคำว่า 斗 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 5-inch 5-inch [en]