หมวดหมู่:

mealtime

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmealtime

  • การออกเสียง : snack snack [en]
  • การออกเสียง : brunch brunch [en]
  • การออกเสียง : souper souper [fr]
  • การออกเสียง : la cena la cena [it]
  • การออกเสียง : casse-croûte casse-croûte [fr]
  • การออกเสียง : ข้าวเย็น ข้าวเย็น [th]
  • การออกเสียง : kvällsmat kvällsmat [sv]