• การออกเสียงคำว่า ⩾ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า ⩽ [ru]
 • การออกเสียงคำว่า 2πR 2πR [pl]
 • การออกเสียงคำว่า powierzchnia koła powierzchnia koła [pl]
 • การออกเสียงคำว่า πR² πR² [pl]
 • การออกเสียงคำว่า хорда хорда [ru]
 • การออกเสียงคำว่า axonometrie axonometrie [de]
 • การออกเสียงคำว่า równanie równanie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า tečna tečna [cs]
 • การออกเสียงคำว่า sečna sečna [cs]
 • การออกเสียงคำว่า různoběžky různoběžky [cs]
 • การออกเสียงคำว่า rovnoběžky rovnoběžky [cs]
 • การออกเสียงคำว่า radián radián [cs]
 • การออกเสียงคำว่า prvočíslo prvočíslo [cs]
 • การออกเสียงคำว่า polopřímka polopřímka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า poloprostor poloprostor [cs]
 • การออกเสียงคำว่า podmnožina podmnožina [cs]
 • การออกเสียงคำว่า permutace permutace [cs]
 • การออกเสียงคำว่า parciální parciální [cs]
 • การออกเสียงคำว่า ortocentrum ortocentrum [cs]
 • การออกเสียงคำว่า odvěsna odvěsna [cs]
 • การออกเสียงคำว่า nerovnice nerovnice [cs]
 • การออกเสียงคำว่า násobnost násobnost [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mnohostěn mnohostěn [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mimoběžky mimoběžky [cs]
 • การออกเสียงคำว่า medián medián [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kuželosečka kuželosečka [cs]
 • การออกเสียงคำว่า konvexní konvexní [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kartézský kartézský [cs]
 • การออกเสียงคำว่า faktoriál faktoriál [cs]