หมวดหมู่:

materials

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmaterials

 • การออกเสียง : glass glass [en]
 • การออกเสียง : aluminium aluminium [en]
 • การออกเสียง : research research [en]
 • การออกเสียง : lithium lithium [en]
 • การออกเสียง : aluminum aluminum [en]
 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : calcium calcium [en]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : ermine ermine [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [fr]
 • การออกเสียง : titanium titanium [en]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : potassium potassium [en]
 • การออกเสียง : polonium polonium [en]
 • การออกเสียง : rhodium rhodium [en]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : strontium strontium [en]
 • การออกเสียง : weakness weakness [en]
 • การออกเสียง : iridium iridium [en]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : hafnium hafnium [en]
 • การออกเสียง : samarium samarium [de]
 • การออกเสียง : germanium germanium [en]
 • การออกเสียง : thorium thorium [en]
 • การออกเสียง : vanadium vanadium [en]
 • การออกเสียง : yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียง : timber timber [en]
 • การออกเสียง : rhenium rhenium [en]
 • การออกเสียง : natrium natrium [de]
 • การออกเสียง : thallium thallium [en]
 • การออกเสียง : ruthenium ruthenium [en]
 • การออกเสียง : osmium osmium [en]
 • การออกเสียง : barium barium [en]
 • การออกเสียง : radium radium [fr]
 • การออกเสียง : formica formica [it]
 • การออกเสียง : thulium thulium [en]
 • การออกเสียง : materials materials [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : europium europium [de]
 • การออกเสียง : researched researched [en]
 • การออกเสียง : rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียง : dysprosium dysprosium [en]
 • การออกเสียง : cadmium cadmium [en]
 • การออกเสียง : gadolinium gadolinium [en]
 • การออกเสียง : scandium scandium [en]
 • การออกเสียง : ytterbium ytterbium [en]
 • การออกเสียง : gouache gouache [fr]
 • การออกเสียง : fiberglass fiberglass [en]
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียง : kwik kwik [nl]
 • การออกเสียง : lutetium lutetium [en]
 • การออกเสียง : Koper Koper [af]
 • การออกเสียง : cerium cerium [en]
 • การออกเสียง : graphene graphene [en]
 • การออกเสียง : nikkel nikkel [nl]
 • การออกเสียง : tellurium tellurium [en]
 • การออกเสียง : zink zink [de]
 • การออกเสียง : 物資 物資 [ja]
 • การออกเสียง : zinkerts zinkerts [nl]
 • การออกเสียง : glassware glassware [en]
 • การออกเสียง : rodium rodium [nl]
 • การออกเสียง : Plexiglas Plexiglas [en]
 • การออกเสียง : tantalum tantalum [en]
 • การออกเสียง : cellofan cellofan [it]
 • การออกเสียง : synthetics synthetics [en]
 • การออกเสียง : torium torium [nl]
 • การออกเสียง : klatergoud klatergoud [nl]
 • การออกเสียง : glass fiber glass fiber [en]
 • การออกเสียง : uraan uraan [nl]
 • การออกเสียง : spalter spalter [nl]
 • การออกเสียง : alumel alumel [pt]
 • การออกเสียง : tallium tallium [nl]
 • การออกเสียง : dichalcogenides dichalcogenides [en]
 • การออกเสียง : oaken oaken [en]
 • การออกเสียง : blik blik [da]
 • การออกเสียง : chroom chroom [nl]
 • การออกเสียง : terracotta terracotta [en]
 • การออกเสียง : lood lood [nl]
 • การออกเสียง : renium renium [nl]
 • การออกเสียง : glass fibre glass fibre [en]
 • การออกเสียง : geelkoper geelkoper [nl]
 • การออกเสียง : monel monel [nl]
 • การออกเสียง : zirkoon zirkoon [nl]
 • การออกเสียง : mangaan mangaan [nl]
 • การออกเสียง : titaan titaan [nl]
 • การออกเสียง : wolfraam wolfraam [nl]
 • การออกเสียง : seasium seasium [nl]
 • การออกเสียง : witgoud witgoud [nl]
 • การออกเสียง : brons brons [nl]
 • การออกเสียง : silken silken [en]
 • การออกเสียง : Fiberglas Fiberglas [de]
 • การออกเสียง : Plasticine Plasticine [en]
 • การออกเสียง : permittivity permittivity [en]
 • การออกเสียง : стиропор стиропор [mk]
 • การออกเสียง : doublé doublé [nl]
 • การออกเสียง : bauxiet bauxiet [nl]
 • การออกเสียง : antimoon antimoon [nl]
 • การออกเสียง : Daler-Rowney Daler-Rowney [en]
 • การออกเสียง : Bauschinger effect Bauschinger effect [en]
 • การออกเสียง : latoen latoen [nl]