• การออกเสียงคำว่า autoblindo autoblindo [it]
 • การออกเสียงคำว่า gonzagheschi gonzagheschi [it]
 • การออกเสียงคำว่า gonzaghesco gonzaghesco [it]
 • การออกเสียงคำว่า assennati assennati [it]
 • การออกเสียงคำว่า ardimentosi ardimentosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า essiccato essiccato [it]
 • การออกเสียงคำว่า serici serici [it]
 • การออกเสียงคำว่า spericolati spericolati [it]
 • การออกเสียงคำว่า raggelati raggelati [it]
 • การออกเสียงคำว่า sodali sodali [it]
 • การออกเสียงคำว่า temporanei temporanei [it]
 • การออกเสียงคำว่า momentanei momentanei [it]
 • การออกเสียงคำว่า scandalosi scandalosi [it]
 • การออกเสียงคำว่า spilungoni spilungoni [it]
 • การออกเสียงคำว่า ultrarapidi ultrarapidi [it]
 • การออกเสียงคำว่า corposi corposi [it]
 • การออกเสียงคำว่า arabesco arabesco [pt]
 • การออกเสียงคำว่า pallettone pallettone [it]
 • การออกเสียงคำว่า nicotinomane nicotinomane [it]
 • การออกเสียงคำว่า Piemme Piemme [it]
 • การออกเสียงคำว่า pubblico ministero pubblico ministero [it]
 • การออกเสียงคำว่า scaldasedie scaldasedie [it]
 • การออกเสียงคำว่า sgarro sgarro [it]
 • การออกเสียงคำว่า corto corto [it]
 • การออกเสียงคำว่า acchiappavoti acchiappavoti [it]
 • การออกเสียงคำว่า contropaccotto contropaccotto [it]
 • การออกเสียงคำว่า terrorismo mediatico terrorismo mediatico [it]
 • การออกเสียงคำว่า sistema-Paese sistema-Paese [it]
 • การออกเสียงคำว่า sistema-Italia sistema-Italia [it]
 • การออกเสียงคำว่า bamboccione bamboccione [it]