หมวดหมู่:

marxism

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmarxism

 • การออกเสียง : Feuerbach Feuerbach [de]
 • การออกเสียง : Bolsheviks Bolsheviks [en]
 • การออกเสียง : marxisme marxisme [fr]
 • การออกเสียง : interpellation interpellation [en]
 • การออกเสียง : Kapitalismus Kapitalismus [de]
 • การออกเสียง : Marksizm Marksizm [pl]
 • การออกเสียง : human capital human capital [en]
 • การออกเสียง : socialisme socialisme [nl]
 • การออกเสียง : Grundrisse Grundrisse [de]
 • การออกเสียง : István Mészáros István Mészáros [hu]
 • การออกเสียง : Klassenkampf Klassenkampf [de]
 • การออกเสียง : Ernst Bloch Ernst Bloch [de]
 • การออกเสียง : kapitalisme kapitalisme [af]
 • การออกเสียง : rentier rentier [fr]
 • การออกเสียง : revisionisme revisionisme [ca]
 • การออกเสียง : Bordigism Bordigism [en]
 • การออกเสียง : Marxismus Marxismus [de]
 • การออกเสียง : trotskism trotskism [sv]
 • การออกเสียง : trotskismo trotskismo [es]
 • การออกเสียง : consciencism consciencism [en]
 • การออกเสียง : Hoxhaism Hoxhaism [en]
 • การออกเสียง : kapitalizmus kapitalizmus [hu]
 • การออกเสียง : neo-Gramscianism neo-Gramscianism [en]
 • การออกเสียง : Trotskyism Trotskyism [en]
 • การออกเสียง : Leninizm Leninizm [tr]
 • การออกเสียง : stalinisme stalinisme [fr]
 • การออกเสียง : Arbeiterklasse Arbeiterklasse [de]
 • การออกเสียง : Bolshevik Bolshevik [en]
 • การออกเสียง : Krisentheorie Krisentheorie [de]
 • การออกเสียง : espartaquista espartaquista [ca]
 • การออกเสียง : Regulationstheorie Regulationstheorie [de]
 • การออกเสียง : Lumpenproletariat Lumpenproletariat [de]
 • การออกเสียง : impossibilism impossibilism [en]
 • การออกเสียง : leninisme leninisme [da]
 • การออกเสียง : proletariato proletariato [it]
 • การออกเสียง : Klassenbewusstsein Klassenbewusstsein [de]
 • การออกเสียง : trotskisme trotskisme [da]
 • การออกเสียง : kapitalizem kapitalizem [sl]
 • การออกเสียง : Spartakusbund Spartakusbund [de]
 • การออกเสียง : Kapitalakkumulation Kapitalakkumulation [de]
 • การออกเสียง : Deleonism Deleonism [en]
 • การออกเสียง : trasproletariat trasproletariat [sv]
 • การออกเสียง : kapitalism kapitalism [sv]
 • การออกเสียง : maoism maoism [en]
 • การออกเสียง : trockismus trockismus [cs]
 • การออกเสียง : reformizm reformizm [tr]
 • การออกเสียง : maoisme maoisme [ca]
 • การออกเสียง : communization communization [en]
 • การออกเสียง : kommunisme kommunisme [no]
 • การออกเสียง : Akkumulationsregime Akkumulationsregime [de]
 • การออกเสียง : trockizmus trockizmus [hu]
 • การออกเสียง : comunisme comunisme [ca]
 • การออกเสียง : Troçkizm Troçkizm [tr]
 • การออกเสียง : indigenism indigenism [en]
 • การออกเสียง : Neomarxismus Neomarxismus [de]
 • การออกเสียง : Überakkumulationskrise Überakkumulationskrise [de]
 • การออกเสียง : Klassenfeind Klassenfeind [de]
 • การออกเสียง : marksizam marksizam [bs]
 • การออกเสียง : Exploitationsgrad Exploitationsgrad [de]
 • การออกเสียง : spartachista spartachista [it]
 • การออกเสียง : komunizam komunizam [bs]