หมวดหมู่:

marrow

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmarrow

  • การออกเสียง : courgette courgette [en]
  • การออกเสียง : zucchini zucchini [en]