หมวดหมู่:

markiz

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmarkiz

  • การออกเสียง : markizowy markizowy [pl]
  • การออกเสียง : markizowski markizowski [pl]
  • การออกเสียง : margrafowy margrafowy [pl]