หมวดหมู่:

maritime

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmaritime

 • การออกเสียง : route route [en]
 • การออกเสียง : Greenwich Greenwich [en]
 • การออกเสียง : anchor anchor [en]
 • การออกเสียง : boat boat [en]
 • การออกเสียง : current current [en]
 • การออกเสียง : buoy buoy [en]
 • การออกเสียง : submarine submarine [en]
 • การออกเสียง : Jack Jack [en]
 • การออกเสียง : wake wake [en]
 • การออกเสียง : ship ship [en]
 • การออกเสียง : fleet fleet [en]
 • การออกเสียง : Stern Stern [de]
 • การออกเสียง : Royal Navy Royal Navy [en]
 • การออกเสียง : skipper skipper [en]
 • การออกเสียง : launch launch [en]
 • การออกเสียง : compass compass [en]
 • การออกเสียง : sailor sailor [en]
 • การออกเสียง : maritime maritime [en]
 • การออกเสียง : Portage Portage [en]
 • การออกเสียง : boatswain boatswain [en]
 • การออกเสียง : cruise cruise [en]
 • การออกเสียง : ferry ferry [en]
 • การออกเสียง : cable cable [en]
 • การออกเสียง : sailing sailing [en]
 • การออกเสียง : privateer privateer [en]
 • การออกเสียง : swell swell [en]
 • การออกเสียง : dérive dérive [fr]
 • การออกเสียง : figurehead figurehead [en]
 • การออกเสียง : coxswain coxswain [en]
 • การออกเสียง : master-at-arms master-at-arms [en]
 • การออกเสียง : harbour harbour [en]
 • การออกเสียง : Davy Jones' locker Davy Jones' locker [en]
 • การออกเสียง : Chandler Chandler [en]
 • การออกเสียง : cabin cabin [en]
 • การออกเสียง : tide tide [en]
 • การออกเสียง : jolly roger jolly roger [en]
 • การออกเสียง : schooner schooner [en]
 • การออกเสียง : isthmus isthmus [en]
 • การออกเสียง : navy navy [en]
 • การออกเสียง : admiralty admiralty [en]
 • การออกเสียง : salvage salvage [en]
 • การออกเสียง : mainstay mainstay [en]
 • การออกเสียง : dinghy dinghy [en]
 • การออกเสียง : steerage steerage [en]
 • การออกเสียง : lanyard lanyard [en]
 • การออกเสียง : fathom fathom [en]
 • การออกเสียง : galley galley [en]
 • การออกเสียง : Red Ensign Red Ensign [en]
 • การออกเสียง : bulwark bulwark [en]
 • การออกเสียง : forecastle forecastle [en]
 • การออกเสียง : stanchion stanchion [en]
 • การออกเสียง : reef reef [en]
 • การออกเสียง : yaw yaw [en]
 • การออกเสียง : landlubber landlubber [en]
 • การออกเสียง : ensign ensign [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : mizzenmast mizzenmast [en]
 • การออกเสียง : tiller tiller [en]
 • การออกเสียง : starboard starboard [en]
 • การออกเสียง : founder founder [en]
 • การออกเสียง : harbor harbor [en]
 • การออกเสียง : Beaufort scale Beaufort scale [en]
 • การออกเสียง : deck hand deck hand [en]
 • การออกเสียง : trade winds trade winds [en]
 • การออกเสียง : Mercator Mercator [fr]
 • การออกเสียง : neap tide neap tide [en]
 • การออกเสียง : bowsprit bowsprit [en]
 • การออกเสียง : poop deck poop deck [en]
 • การออกเสียง : seafarer seafarer [en]
 • การออกเสียง : shoal shoal [en]
 • การออกเสียง : yardarm yardarm [en]
 • การออกเสียง : vang vang [en]
 • การออกเสียง : windward windward [en]
 • การออกเสียง : coastguard coastguard [en]
 • การออกเสียง : u-boat u-boat [en]
 • การออกเสียง : gangplank gangplank [en]
 • การออกเสียง : bowline bowline [en]
 • การออกเสียง : gunwale gunwale [en]
 • การออกเสียง : shipwreck shipwreck [en]
 • การออกเสียง : mariner mariner [en]
 • การออกเสียง : weigh anchor weigh anchor [en]
 • การออกเสียง : hydrofoil hydrofoil [en]
 • การออกเสียง : piracy piracy [en]
 • การออกเสียง : Bermuda Triangle Bermuda Triangle [en]
 • การออกเสียง : Gulf Stream Gulf Stream [en]
 • การออกเสียง : topmast topmast [en]
 • การออกเสียง : quayside quayside [en]
 • การออกเสียง : keelhaul keelhaul [en]
 • การออกเสียง : spinnaker spinnaker [en]
 • การออกเสียง : transoceanic transoceanic [en]
 • การออกเสียง : battleship battleship [en]
 • การออกเสียง : seaman seaman [en]
 • การออกเสียง : maritime law maritime law [en]
 • การออกเสียง : warship warship [en]
 • การออกเสียง : companionway companionway [en]
 • การออกเสียง : nautical mile nautical mile [en]
 • การออกเสียง : wheelhouse wheelhouse [en]
 • การออกเสียง : helmsman helmsman [en]
 • การออกเสียง : transom transom [en]
 • การออกเสียง : rose des vents rose des vents [fr]