หมวดหมู่:

marina

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmarina

 • การออกเสียง : ansa ansa [fi]
 • การออกเสียง : البحر البحر [ar]
 • การออกเสียง : approdo approdo [it]
 • การออกเสียง : azimut azimut [fr]
 • การออกเสียง : flotilla flotilla [en]
 • การออกเสียง : allineamento allineamento [it]
 • การออกเสียง : aflat aflat [ro]
 • การออกเสียง : infantería de marina infantería de marina [es]
 • การออกเสียง : zabra zabra [pt]
 • การออกเสียง : assetto assetto [it]
 • การออกเสียง : Affinage Affinage [fr]
 • การออกเสียง : accessori accessori [it]
 • การออกเสียง : astronomia nautica astronomia nautica [it]
 • การออกเสียง : siluro siluro [it]
 • การออกเสียง : accostata accostata [it]
 • การออกเสียง : arte marinaresca arte marinaresca [it]
 • การออกเสียง : angolo di deriva angolo di deriva [it]
 • การออกเสียง : accostare accostare [it]
 • การออกเสียง : anemometro anemometro [it]
 • การออกเสียง : ancorarsi ancorarsi [it]
 • การออกเสียง : appruata appruata [it]
 • การออกเสียง : ammainare ammainare [it]
 • การออกเสียง : ancoraggio ancoraggio [it]
 • การออกเสียง : allunamento allunamento [it]
 • การออกเสียง : adugliare adugliare [it]
 • การออกเสียง : affiorare affiorare [it]
 • การออกเสียง : alisei alisei [it]
 • การออกเสียง : autogonfiabile autogonfiabile [it]
 • การออกเสียง : affondare affondare [it]
 • การออกเสียง : amantiglio amantiglio [it]
 • การออกเสียง : allascare allascare [it]
 • การออกเสียง : abbittare abbittare [it]
 • การออกเสียง : avamporto avamporto [it]
 • การออกเสียง : angolo di barra angolo di barra [it]
 • การออกเสียง : aguas del timón aguas del timón [es]
 • การออกเสียง : abbrivio abbrivio [it]
 • การออกเสียง : alabasso alabasso [it]
 • การออกเสียง : accensione accensione [it]
 • การออกเสียง : bomba di profondità bomba di profondità [it]
 • การออกเสียง : arridatoio arridatoio [it]
 • การออกเสียง : alberatura alberatura [it]
 • การออกเสียง : armatore armatore [it]
 • การออกเสียง : approdare approdare [it]
 • การออกเสียง : allagamento allagamento [it]
 • การออกเสียง : abbordo abbordo [it]
 • การออกเสียง : ancorotto ancorotto [it]
 • การออกเสียง : altostrato altostrato [it]
 • การออกเสียง : aguas de creciente aguas de creciente [es]
 • การออกเสียง : arenarsi arenarsi [it]
 • การออกเสียง : andana andana [it]
 • การออกเสียง : amperometro amperometro [it]
 • การออกเสียง : arrumbar arrumbar [es]
 • การออกเสียง : avviso avviso [it]
 • การออกเสียง : corchar corchar [es]
 • การออกเสียง : abbordare abbordare [it]
 • การออกเสียง : abbordaggio abbordaggio [it]
 • การออกเสียง : afforcare afforcare [it]
 • การออกเสียง : alaggio alaggio [it]
 • การออกเสียง : gambuza gambuza [es]
 • การออกเสียง : alta marea alta marea [it]
 • การออกเสียง : avvisatore acustico avvisatore acustico [it]
 • การออกเสียง : altocumulo altocumulo [it]
 • การออกเสียง : abbuono abbuono [it]
 • การออกเสียง : aguas del pantoque aguas del pantoque [es]
 • การออกเสียง : angolo di sbandamento angolo di sbandamento [it]
 • การออกเสียง : atterraggio atterraggio [it]
 • การออกเสียง : angolo orario angolo orario [it]
 • การออกเสียง : torpedine torpedine [it]
 • การออกเสียง : antivegetativa antivegetativa [it]
 • การออกเสียง : aguas de menguante aguas de menguante [es]
 • การออกเสียง : andatura andatura [it]
 • การออกเสียง : allestire allestire [it]
 • การออกเสียง : abbisciare abbisciare [it]
 • การออกเสียง : avvolgiranda avvolgiranda [it]
 • การออกเสียง : antincendio antincendio [it]
 • การออกเสียง : alare alare [it]
 • การออกเสียง : avvolgifiocco avvolgifiocco [it]
 • การออกเสียง : alta pressione alta pressione [it]
 • การออกเสียง : Buque tanque Buque tanque [es]
 • การออกเสียง : مارينا مارينا [ar]
 • การออกเสียง : windle windle [en]
 • การออกเสียง : berthage berthage [en]
 • การออกเสียง : agugliotto agugliotto [it]
 • การออกเสียง : Portosole Portosole [it]
 • การออกเสียง : appoppata appoppata [it]