หมวดหมู่:

many

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmany

 • การออกเสียง : viel viel [de]
 • การออกเสียง : beaucoup beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : multi multi [en]
 • การออกเสียง : lots lots [en]
 • การออกเสียง : たくさん たくさん [ja]
 • การออกเสียง : 幾 [yue]
 • การออกเสียง : bags bags [en]
 • การออกเสียง : mucha mucha [es]
 • การออกเสียง : ado ado [ilo]
 • การออกเสียง : הרבה הרבה [he]
 • การออกเสียง : おおい おおい [ja]
 • การออกเสียง : marami marami [tl]
 • การออกเสียง : wiele wiele [pl]
 • การออกเสียง : רבים רבים [he]
 • การออกเสียง : המון המון [he]
 • การออกเสียง : polysyllabic polysyllabic [en]
 • การออกเสียง : רב רב [he]
 • การออกเสียง : nhiều nhiều [vi]
 • การออกเสียง : heaps heaps [en]
 • การออกเสียง : ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ [pa]
 • การออกเสียง : baay'ee baay'ee [om]
 • การออกเสียง : kebeke kebeke [ngh]
 • การออกเสียง : hunners hunners [sco]
 • การออกเสียง : parecchi parecchi [it]
 • การออกเสียง : చాలా చాలా [te]
 • การออกเสียง : jadá jadá [uby]
 • การออกเสียง : oozei oozei [ja]
 • การออกเสียง : wieloma wieloma [pl]
 • การออกเสียง : ବହୁ ବହୁ [or]
 • บันทึกการออกเสียง : nof nof [jam] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ixachtin ixachtin [nah] รอการออกเสียง