หมวดหมู่:

manufacturing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmanufacturing

 • การออกเสียง : brewery brewery [en]
 • การออกเสียง : fabrication fabrication [en]
 • การออกเสียง : prototype prototype [en]
 • การออกเสียง : replication replication [en]
 • การออกเสียง : 3M 3M [en]
 • การออกเสียง : artificer artificer [en]
 • การออกเสียง : enfleurage enfleurage [fr]
 • การออกเสียง : prototypes prototypes [en]
 • การออกเสียง : wyrób wyrób [pl]
 • การออกเสียง : andon andon [ja]
 • การออกเสียง : صنعت صنعت [fa]
 • การออกเสียง : bill of materials bill of materials [en]
 • การออกเสียง : laminate (verb) laminate (verb) [en]
 • การออกเสียง : lamination lamination [en]
 • การออกเสียง : laminated laminated [en]
 • การออกเสียง : rzemieślnik rzemieślnik [pl]
 • การออกเสียง : Stanzung Stanzung [de]
 • การออกเสียง : rzemieślnicy rzemieślnicy [pl]
 • การออกเสียง : precast precast [en]
 • การออกเสียง : maraging maraging [en]
 • การออกเสียง : التحويلية التحويلية [ar]
 • การออกเสียง : laminate (noun) laminate (noun) [en]
 • การออกเสียง : maquila maquila [es]
 • การออกเสียง : spining spining [en]
 • การออกเสียง : Prickelnadel Prickelnadel [de]