หมวดหมู่:

mantis

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmantis

  • การออกเสียง : カマキリ カマキリ [ja]
  • การออกเสียง : فرس النبي فرس النبي [ar]