หมวดหมู่:

mann

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmann

  • การออกเสียง : Mann Mann [de]
  • การออกเสียง : nér nér [qya]