หมวดหมู่:

malicious

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmalicious

  • การออกเสียง : hacker hacker [en]
  • การออกเสียง : poison pen letter poison pen letter [en]
  • การออกเสียง : بدخواہ بدخواہ [ur]
  • การออกเสียง : viperous viperous [en]
  • การออกเสียง : złośliwe złośliwe [pl]