หมวดหมู่:

Malay

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMalay

  • การออกเสียง : bodoh bodoh [ms]
  • การออกเสียง : Merlion Merlion [en]
  • การออกเสียง : Ketupat Ketupat [ind]
  • การออกเสียง : spesifikasi spesifikasi [ms]
  • การออกเสียง : berlayar berlayar [ind]