หมวดหมู่:

maintenant

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmaintenant

  • การออกเสียง : maintenant maintenant [fr]
  • การออกเสียง : être en train de être en train de [fr]
  • การออกเสียง : このとき このとき [ja]
  • การออกเสียง : 今現在 今現在 [ja]
  • การออกเสียง : この時 この時 [ja]