หมวดหมู่:

magzar

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmagzar

  • การออกเสียง : este este [es]