หมวดหมู่:

madam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmadam

  • การออกเสียง : madam madam [tr]
  • การออกเสียง : pani pani [mr]
  • การออกเสียง : مدام مدام [ar]
  • การออกเสียง : 女士 女士 [zh]
  • การออกเสียง : panią panią [pl]
  • การออกเสียง : 奥様 奥様 [ja]
  • การออกเสียง : memsabu memsabu [sw]
  • บันทึกการออกเสียง : Mma Mma [sw | tn] รอการออกเสียง