หมวดหมู่:

madam

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmadam

 • การออกเสียง : madam
  madam [tr]
 • การออกเสียง : pani
  pani [mr]
 • การออกเสียง : مدام
  مدام [ar]
 • การออกเสียง : 女士
  女士 [zh]
 • การออกเสียง : panią
  panią [pl]
 • การออกเสียง : 奥様
  奥様 [ja]
 • การออกเสียง : memsabu
  memsabu [sw]
 • บันทึกการออกเสียง : Mma Mma [sw | tn] รอการออกเสียง