หมวดหมู่:

machinery

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmachinery

 • การออกเสียง : robot robot [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : appliances appliances [en]
 • การออกเสียง : appliance appliance [en]
 • การออกเสียง : plough plough [en]
 • การออกเสียง : carter carter [en]
 • การออกเสียง : steam-shovel steam-shovel [en]
 • การออกเสียง : driveshaft driveshaft [en]
 • การออกเสียง : baler baler [tl]
 • การออกเสียง : sprockets sprockets [en]
 • การออกเสียง : stator stator [en]
 • การออกเสียง : diaprojektor diaprojektor [de]
 • การออกเสียง : digger digger [en]
 • การออกเสียง : denture denture [en]
 • การออกเสียง : Chaine de distribution Chaine de distribution [fr]
 • การออกเสียง : pignon pignon [fr]
 • การออกเสียง : Clé à molette Clé à molette [fr]
 • การออกเสียง : Arbre à cames Arbre à cames [fr]
 • การออกเสียง : délaiteuse délaiteuse [fr]
 • การออกเสียง : camshaft camshaft [en]
 • การออกเสียง : pédale pédale [fr]
 • การออกเสียง : Affresh Affresh [en]
 • การออกเสียง : clavette clavette [fr]
 • การออกเสียง : Palonnier Palonnier [fr]
 • การออกเสียง : engrenage engrenage [fr]
 • การออกเสียง : cannelure cannelure [fr]
 • การออกเสียง : différentiel différentiel [fr]
 • การออกเสียง : filmprojektor filmprojektor [de]
 • การออกเสียง : boite de vitesses boite de vitesses [fr]
 • การออกเสียง : dedendum dedendum [en]
 • การออกเสียง : Fuite d'huile Fuite d'huile [fr]
 • การออกเสียง : Radiateur Radiateur [fr]
 • การออกเสียง : górnicze górnicze [pl]
 • การออกเสียง : cementování cementování [cs]
 • การออกเสียง : žíhání žíhání [cs]
 • การออกเสียง : osadzać osadzać [pl]
 • การออกเสียง : razník razník [cs]
 • การออกเสียง : tažník tažník [cs]