หมวดหมู่:

Machiavelli

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMachiavelli

  • การออกเสียง : Cesare Borgia Cesare Borgia [it]
  • การออกเสียง : virtù virtù [it]
  • การออกเสียง : machiwelizm machiwelizm [pl]
  • การออกเสียง : makiawelizm makiawelizm [pl]
  • การออกเสียง : virtu virtu [en]
  • การออกเสียง : intrygant intrygant [pl]