หมวดหมู่:

músculo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmúsculo

 • การออกเสียงคำว่า esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo [es]
 • การออกเสียงคำว่า muscle muscle [en]
 • การออกเสียงคำว่า cubital cubital [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Muskel Muskel [de]
 • การออกเสียงคำว่า sval sval [sv]
 • การออกเสียงคำว่า мышца мышца [ru]
 • การออกเสียงคำว่า muskulu muskulu [eu]
 • การออกเสียงคำว่า intertrasverso intertrasverso [es]
 • การออกเสียงคำว่า supinador supinador [es]
 • การออกเสียงคำว่า pronador pronador [es]
 • การออกเสียงคำว่า braquiorradial braquiorradial [es]
 • การออกเสียงคำว่า subclávio subclávio [pt]
 • การออกเสียงคำว่า infraespinoso infraespinoso [es]
 • การออกเสียงคำว่า عضله عضله [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ancóneo ancóneo [es]
 • การออกเสียงคำว่า romboide romboide [es]
 • การออกเสียงคำว่า mięśni mięśni [pl]
 • การออกเสียงคำว่า misk misk [ht]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า muscul muscul [rm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า musculu musculu [co] รอการออกเสียง