หมวดหมู่:

músculo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmúsculo

 • การออกเสียง : esternocleidomastoideo esternocleidomastoideo [es]
 • การออกเสียง : muscle muscle [en]
 • การออกเสียง : Muskel Muskel [de]
 • การออกเสียง : мышца мышца [ru]
 • การออกเสียง : cubital cubital [fr]
 • การออกเสียง : sval sval [sv]
 • การออกเสียง : عضله عضله [fa]
 • การออกเสียง : muskulu muskulu [eu]
 • การออกเสียง : temporoparietal temporoparietal [pt]
 • การออกเสียง : intertrasverso intertrasverso [es]
 • การออกเสียง : occipitofrontal occipitofrontal [pt]
 • การออกเสียง : supinador supinador [es]
 • การออกเสียง : braquiorradial braquiorradial [es]
 • การออกเสียง : pronador pronador [es]
 • การออกเสียง : subclávio subclávio [pt]
 • การออกเสียง : ancóneo ancóneo [es]
 • การออกเสียง : infraespinoso infraespinoso [es]
 • การออกเสียง : romboide romboide [es]
 • การออกเสียง : mięśni mięśni [pl]
 • การออกเสียง : misk misk [ht]
 • การออกเสียง : redondo mayor redondo mayor [es]
 • การออกเสียง : antitrago antitrago [es]
 • การออกเสียง : segundo radial segundo radial [es]
 • การออกเสียง : recto anterior menor recto anterior menor [es]
 • การออกเสียง : recto interno recto interno [es]
 • การออกเสียง : semiespinoso cervical semiespinoso cervical [es]
 • การออกเสียง : complexo mayor complexo mayor [es]
 • การออกเสียง : extensor radial corto extensor radial corto [es]
 • การออกเสียง : músculo bucinador músculo bucinador [es]
 • การออกเสียง : aritenoideo tranverso aritenoideo tranverso [es]
 • การออกเสียง : aritenoideo oblicuo aritenoideo oblicuo [es]
 • บันทึกการออกเสียง : musculu musculu [co] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : muscul muscul [rm] รอการออกเสียง