• การออกเสียงคำว่า Finderglück Finderglück [de]
  • การออกเสียงคำว่า 행운을 빌어요 행운을 빌어요 [ko]
  • การออกเสียงคำว่า 불운 불운 [ko]
  • การออกเสียงคำว่า 運 (ウン) 運 (ウン) [ja]
  • การออกเสียงคำว่า maskotka maskotka [pl]
  • การออกเสียงคำว่า حظّ حظّ [ar]
  • การออกเสียงคำว่า talizman talizman [pl]
  • การออกเสียงคำว่า farciarze farciarze [pl]
  • การออกเสียงคำว่า farciarz farciarz [pl]
  • การออกเสียงคำว่า tenter sa chance tenter sa chance [fr]
  • การออกเสียงคำว่า τυχη τυχη [el]