หมวดหมู่:

Lucjan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLucjan

  • การออกเสียง : Lucka Lucka [cs]
  • การออกเสียง : Lucuś Lucuś [pl]
  • การออกเสียง : Lucek Lucek [pl]