หมวดหมู่:

lovecraft

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlovecraft

  • การออกเสียง : Cthulhu Cthulhu [en]
  • การออกเสียง : elskede elskede [da]
  • การออกเสียง : Nyarlathotep Nyarlathotep [it]
  • การออกเสียง : Azathoth Azathoth [en]
  • การออกเสียง : Weybosset Weybosset [en]
  • การออกเสียง : Celephaïs Celephaïs [en]
  • การออกเสียง : The Shadow over Innsmouth The Shadow over Innsmouth [en]