หมวดหมู่:

Louvre

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงLouvre

  • การออกเสียง : Denon Denon [ja]
  • การออกเสียง : Code of Hammurabi Code of Hammurabi [en]
  • การออกเสียง : Louis-Léopold Boilly Louis-Léopold Boilly [fr]
  • การออกเสียง : joconde joconde [fr]
  • การออกเสียง : Oath of the Horatii Oath of the Horatii [en]