หมวดหมู่:

lotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlotnik

  • การออกเสียง : pilot pilot [en]
  • การออกเสียง : katapultować katapultować [pl]
  • การออกเสียง : nurkowiec nurkowiec [pl]
  • การออกเสียง : lotka lotka [pl]
  • การออกเสียง : przeciwlotniczy przeciwlotniczy [pl]
  • การออกเสียง : Gabriel Wróblewski-Salvez Gabriel Wróblewski-Salvez [pl]