หมวดหมู่:

loanwords

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงloanwords

 • การออกเสียง : İstanbul İstanbul [tr]
 • การออกเสียง : je ne sais quoi je ne sais quoi [fr]
 • การออกเสียง : papillon papillon [fr]
 • การออกเสียง : macaron macaron [fr]
 • การออกเสียง : sorbet sorbet [pl]
 • การออกเสียง : fauteuil fauteuil [fr]
 • การออกเสียง : zucchini zucchini [en]
 • การออกเสียง : wasabi wasabi [ja]
 • การออกเสียง : Dachshund Dachshund [en]
 • การออกเสียง : Doppelgänger Doppelgänger [de]
 • การออกเสียง : courgette courgette [en]
 • การออกเสียง : gelato gelato [it]
 • การออกเสียง : raison d'être raison d'être [fr]
 • การออกเสียง : Prêt-à-porter Prêt-à-porter [fr]
 • การออกเสียง : noblesse oblige noblesse oblige [fr]
 • การออกเสียง : cojones cojones [es]
 • การออกเสียง : milieu milieu [fr]
 • การออกเสียง : lager lager [de]
 • การออกเสียง : brut brut [de]
 • การออกเสียง : gestalt gestalt [en]
 • การออกเสียง : champignon champignon [fr]
 • การออกเสียง : glockenspiel glockenspiel [de]
 • การออกเสียง : chic chic [de]
 • การออกเสียง : tableau tableau [fr]
 • การออกเสียง : Schadenfreude Schadenfreude [de]
 • การออกเสียง : terroir terroir [fr]
 • การออกเสียง : bourgeoisie bourgeoisie [fr]
 • การออกเสียง : bourgeois bourgeois [fr]
 • การออกเสียง : Zeitgeist Zeitgeist [de]
 • การออกเสียง : Eau de Cologne Eau de Cologne [de]
 • การออกเสียง : à la carte à la carte [fr]
 • การออกเสียง : amuse-bouche amuse-bouche [fr]
 • การออกเสียง : chanteuse chanteuse [fr]
 • การออกเสียง : sillage sillage [fr]
 • การออกเสียง : en passant en passant [fr]
 • การออกเสียง : nocturne nocturne [fr]
 • การออกเสียง : doppelganger doppelganger [en]
 • การออกเสียง : piazza piazza [it]
 • การออกเสียง : Ersatz Ersatz [en]
 • การออกเสียง : gratin gratin [fr]
 • การออกเสียง : mustang mustang [en]
 • การออกเสียง : pax pax [la]
 • การออกเสียง : fait accompli fait accompli [fr]
 • การออกเสียง : impasse impasse [en]
 • การออกเสียง : gringo gringo [es]
 • การออกเสียง : viennoiserie viennoiserie [fr]
 • การออกเสียง : iceberg iceberg [en]
 • การออกเสียง : comme il faut comme il faut [fr]
 • การออกเสียง : torte torte [de]
 • การออกเสียง : umlaut umlaut [en]
 • การออกเสียง : a la carte a la carte [en]
 • การออกเสียง : protégé protégé [en]
 • การออกเสียง : tatami tatami [en]
 • การออกเสียง : ravioli ravioli [it]
 • การออกเสียง : Weltschmerz Weltschmerz [de]
 • การออกเสียง : étouffée étouffée [en]
 • การออกเสียง : passepartout passepartout [de]
 • การออกเสียง : soufflé soufflé [fr]
 • การออกเสียง : charivari charivari [fr]
 • การออกเสียง : risqué risqué [en]
 • การออกเสียง : aperçu aperçu [fr]
 • การออกเสียง : barre barre [fr]
 • การออกเสียง : cannelloni cannelloni [it]
 • การออกเสียง : galantine galantine [fr]
 • การออกเสียง : remouillage remouillage [fr]
 • การออกเสียง : comic book comic book [en]
 • การออกเสียง : objet d'art objet d'art [fr]
 • การออกเสียง : esplanade esplanade [fr]
 • การออกเสียง : eider eider [fr]
 • การออกเสียง : bêtise bêtise [fr]
 • การออกเสียง : Troika Troika [es]
 • การออกเสียง : Strafe Strafe [de]
 • การออกเสียง : sang froid sang froid [en]
 • การออกเสียง : grande dame grande dame [en]
 • การออกเสียง : embarras de richesses embarras de richesses [fr]
 • การออกเสียง : cul de sac cul de sac [en]
 • การออกเสียง : marguerites marguerites [en]
 • การออกเสียง : boy-scout boy-scout [fr]
 • การออกเสียง : secretaire secretaire [en]
 • การออกเสียง : discotheques discotheques [en]
 • การออกเสียง : gallopade gallopade [en]
 • การออกเสียง : schlock schlock [en]
 • การออกเสียง : seignior seignior [en]
 • การออกเสียง : sveticism sveticism [en]
 • การออกเสียง : en ruta en ruta [sv]
 • การออกเสียง : 畸士 畸士 [yue]