หมวดหมู่:

loan-word

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงloan-word

  • การออกเสียง : hola hola [es]
  • การออกเสียง : Kawaii Kawaii [ja]
  • การออกเสียง : sayonara sayonara [ja]
  • การออกเสียง : 吉他 吉他 [zh]