หมวดหมู่:

lluvia

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlluvia

  • การออกเสียง : 雨 [ja]
  • การออกเสียง : maw maw [sco]
  • การออกเสียง : botas de agua botas de agua [es]
  • การออกเสียง : pluviosidad pluviosidad [es]
  • การออกเสียง : torrencial torrencial [pt]
  • การออกเสียง : lluvia de ideas lluvia de ideas [es]
  • บันทึกการออกเสียง : 'ua 'ua [rap] รอการออกเสียง