หมวดหมู่:

literatura

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliteratura

 • การออกเสียง : autor autor [de]
 • การออกเสียง : canon canon [en]
 • การออกเสียง : e-book e-book [en]
 • การออกเสียง : acumen acumen [en]
 • การออกเสียง : apart apart [en]
 • การออกเสียง : Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Ávila [es]
 • การออกเสียง : ingenioso ingenioso [es]
 • การออกเสียง : Paul Marie Verlaine Paul Marie Verlaine [fr]
 • การออกเสียง : João Cabral de Melo João Cabral de Melo [pt]
 • การออกเสียง : Rosalía de Castro Rosalía de Castro [gl]
 • การออกเสียง : farsa farsa [es]
 • การออกเสียง : metafora metafora [it]
 • การออกเสียง : El Libro de la Selva El Libro de la Selva [es]
 • การออกเสียง : anapodoton anapodoton [en]
 • การออกเสียง : neoclásico neoclásico [es]
 • การออกเสียง : melodrama melodrama [en]
 • การออกเสียง : prolepsis prolepsis [es]
 • การออกเสียง : esej esej [cs]
 • การออกเสียง : analepsis analepsis [en]
 • การออกเสียง : pisarz pisarz [pl]
 • การออกเสียง : Julio Verne Julio Verne [es]
 • การออกเสียง : Nouveau roman Nouveau roman [fr]
 • การออกเสียง : llibre electrònic llibre electrònic [ca]
 • การออกเสียง : Las Mil y Una Noches Las Mil y Una Noches [es]
 • การออกเสียง : Radnóti Miklós Radnóti Miklós [hu]
 • การออกเสียง : Pierre de Marivaux Pierre de Marivaux [fr]
 • การออกเสียง : Jacek Soplica Jacek Soplica [pl]
 • การออกเสียง : biblijna biblijna [pl]
 • การออกเสียง : tureckojęzyczna tureckojęzyczna [pl]
 • การออกเสียง : haikai haikai [pt]
 • การออกเสียง : apoteoza apoteoza [pl]
 • การออกเสียง : Vozes d'África Vozes d'África [pt]
 • การออกเสียง : pensante pensante [pt]
 • การออกเสียง : literatka literatka [pl]
 • การออกเสียง : anepigraf anepigraf [pl]
 • การออกเสียง : dramatúrgia dramatúrgia [ca]
 • การออกเสียง : annalistyczny annalistyczny [pl]
 • การออกเสียง : pozytywista pozytywista [pl]
 • การออกเสียง : dramàtica dramàtica [ca]
 • การออกเสียง : Guarino Veronese Guarino Veronese [it]
 • การออกเสียง : annalistyka annalistyka [pl]
 • การออกเสียง : Clemente Brentano Clemente Brentano [es]
 • การออกเสียง : macierzysta macierzysta [pl]
 • การออกเสียง : Pilinszky János Pilinszky János [hu]
 • การออกเสียง : sainet sainet [ca]
 • การออกเสียง : Emil Zegadłowicz Emil Zegadłowicz [pl]
 • การออกเสียง : dramatyzm dramatyzm [pl]
 • การออกเสียง : operístic operístic [ca]
 • การออกเสียง : annalista annalista [pl]
 • การออกเสียง : tragicòmic tragicòmic [ca]
 • การออกเสียง : literariamente literariamente [pt]
 • การออกเสียง : poczytność poczytność [pl]
 • การออกเสียง : pozytywistyczny pozytywistyczny [pl]
 • การออกเสียง : literaturoznawstwo literaturoznawstwo [pl]
 • การออกเสียง : dzieło dzieło [pl]
 • การออกเสียง : quijotada quijotada [es]
 • การออกเสียง : prozaik prozaik [pl]
 • การออกเสียง : kształcąca kształcąca [pl]
 • การออกเสียง : monsieur linh monsieur linh [fr]
 • การออกเสียง : literaturoznawca literaturoznawca [pl]
 • การออกเสียง : antonomàsia antonomàsia [ca]
 • การออกเสียง : Janko Muzykant Janko Muzykant [pl]
 • การออกเสียง : òpera òpera [ca]
 • การออกเสียง : realismo mágico realismo mágico [es]
 • การออกเสียง : literadüra literadüra [lmo]
 • การออกเสียง : powieściopisarz powieściopisarz [pl]
 • การออกเสียง : melodramàtic melodramàtic [ca]
 • การออกเสียง : Jeździec na siwym koniu Jeździec na siwym koniu [pl]
 • การออกเสียง : Miron Białoszewski Miron Białoszewski [pl]
 • การออกเสียง : nowelista nowelista [pl]
 • การออกเสียง : liryczno-epicki liryczno-epicki [pl]
 • การออกเสียง : Elvesham Elvesham [en]
 • การออกเสียง : Pilinszky Pilinszky [hu]
 • การออกเสียง : poetka poetka [pl]
 • การออกเสียง : dziewiętnastowieczna dziewiętnastowieczna [pl]
 • การออกเสียง : powieściopisarka powieściopisarka [pl]
 • การออกเสียง : pozytywizm pozytywizm [pl]
 • การออกเสียง : współczesna współczesna [pl]
 • การออกเสียง : Witkacy Witkacy [pl]
 • การออกเสียง : wersyfikacja wersyfikacja [pl]
 • การออกเสียง : erotyk erotyk [pl]
 • การออกเสียง : Otelo Otelo [pt]
 • การออกเสียง : dramàtic dramàtic [ca]
 • การออกเสียง : hamletowski hamletowski [pl]
 • การออกเสียง : pisarka pisarka [pl]
 • การออกเสียง : wydawnictwo wydawnictwo [pl]
 • การออกเสียง : tragicomèdia tragicomèdia [ca]
 • การออกเสียง : literackie literackie [pl]
 • การออกเสียง : skarby skarby [pl]
 • การออกเสียง : starogrecka starogrecka [pl]
 • การออกเสียง : Ítalo Calvino Ítalo Calvino [es]
 • การออกเสียง : eseista eseista [pl]
 • การออกเสียง : Marisilio Ficino Marisilio Ficino [es]
 • การออกเสียง : futurysta futurysta [pl]
 • การออกเสียง : amfibologia amfibologia [ca]
 • การออกเสียง : nowelka nowelka [pl]
 • การออกเสียง : bizantyńska bizantyńska [pl]
 • การออกเสียง : Guarino da Verona Guarino da Verona [it]
 • การออกเสียง : discursiu discursiu [ca]
 • การออกเสียง : Doña Bárbara Doña Bárbara [es]