หมวดหมู่:

literary

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliterary

 • การออกเสียง : Albion Albion [en]
 • การออกเสียง : cadaver cadaver [en]
 • การออกเสียง : Faust Faust [de]
 • การออกเสียง : divers divers [fr]
 • การออกเสียง : Sturm und Drang Sturm und Drang [de]
 • การออกเสียง : critiqued critiqued [en]
 • การออกเสียง : critique critique [fr]
 • การออกเสียง : yesteryear yesteryear [en]
 • การออกเสียง : Sub specie aeternitatis Sub specie aeternitatis [la]
 • การออกเสียง : alliterative alliterative [en]
 • การออกเสียง : ecocriticism ecocriticism [en]
 • การออกเสียง : Bildungsroman Bildungsroman [de]
 • การออกเสียง : bickering bickering [en]
 • การออกเสียง : flashback flashback [en]
 • การออกเสียง : pabulum pabulum [la]
 • การออกเสียง : Gérard Genette Gérard Genette [fr]
 • การออกเสียง : woebegone woebegone [en]
 • การออกเสียง : diaphanous diaphanous [en]
 • การออกเสียง : sward sward [en]
 • การออกเสียง : adamantine adamantine [en]
 • การออกเสียง : sodale sodale [it]
 • การออกเสียง : Stygian Stygian [en]
 • การออกเสียง : repine repine [en]
 • การออกเสียง : miscreant miscreant [en]
 • การออกเสียง : nescient nescient [en]
 • การออกเสียง : wintertide wintertide [en]
 • การออกเสียง : Minos Minos [pt]
 • การออกเสียง : turgid turgid [en]
 • การออกเสียง : μόσχος μόσχος [el]
 • การออกเสียง : analepse analepse [fr]
 • การออกเสียง : stream of consciousness stream of consciousness [en]
 • การออกเสียง : Gay Talese Gay Talese [en]
 • การออกเสียง : forestiere forestiere [it]
 • การออกเสียง : sonare sonare [it]
 • การออกเสียง : Freytag's Pyramid Freytag's Pyramid [en]
 • การออกเสียง : ere ere [en]
 • การออกเสียง : pinion pinion [en]
 • การออกเสียง : knell knell [en]
 • การออกเสียง : πρώρα πρώρα [el]
 • การออกเสียง : divers (adjective) divers (adjective) [en]
 • การออกเสียง : William Paton Ker William Paton Ker [en]
 • การออกเสียง : σάλαγος σάλαγος [el]
 • การออกเสียง : όξος όξος [el]
 • การออกเสียง : ανωφέλευτος ανωφέλευτος [el]
 • การออกเสียง : infralapsarianism infralapsarianism [en]
 • การออกเสียง : ομορφάδα ομορφάδα [el]
 • การออกเสียง : αμνός αμνός [el]
 • การออกเสียง : πόθεν πόθεν [el]
 • การออกเสียง : noontide noontide [en]
 • การออกเสียง : ανασπάζομαι ανασπάζομαι [el]
 • การออกเสียง : χαμερπής χαμερπής [el]
 • การออกเสียง : deconstruction deconstruction [en]
 • การออกเสียง : κουτσοπίνω κουτσοπίνω [el]
 • การออกเสียง : giuoco giuoco [it]
 • การออกเสียง : welter welter [pt]
 • การออกเสียง : δρολάπι δρολάπι [el]
 • การออกเสียง : ادبی ادبی [fa]
 • การออกเสียง : Vivian Mercier Vivian Mercier [en]
 • การออกเสียง : Γηραιά Αλβιώνα Γηραιά Αλβιώνα [el]
 • การออกเสียง : οβελός οβελός [el]
 • การออกเสียง : επίνευση επίνευση [el]
 • การออกเสียง : γλισχρότητα γλισχρότητα [el]
 • การออกเสียง : εωθινός εωθινός [el]
 • การออกเสียง : Lionel Trilling Lionel Trilling [en]
 • การออกเสียง : elle se reposa elle se reposa [fr]
 • การออกเสียง : villatic villatic [en]
 • การออกเสียง : postlapsarianism postlapsarianism [en]
 • การออกเสียง : ονειρογέννητος ονειρογέννητος [el]
 • การออกเสียง : πρόρρηση πρόρρηση [el]
 • การออกเสียง : εδώδιμος εδώδιμος [el]
 • การออกเสียง : γλισχρεύομαι γλισχρεύομαι [el]
 • การออกเสียง : sublapsarianism sublapsarianism [en]
 • การออกเสียง : διακειμενικότητα διακειμενικότητα [el]
 • การออกเสียง : γιορτάσι γιορτάσι [el]
 • การออกเสียง : εδωδιμοπωλείο εδωδιμοπωλείο [el]
 • การออกเสียง : αλκή αλκή [el]
 • การออกเสียง : διοπτροφόρος διοπτροφόρος [el]
 • การออกเสียง : θεληματάρης θεληματάρης [el]
 • การออกเสียง : ποδηγεσία ποδηγεσία [el]
 • การออกเสียง : afterwords afterwords [en]
 • การออกเสียง : Man Booker Prize Man Booker Prize [en]
 • การออกเสียง : εξανδραποδίζω εξανδραποδίζω [el]
 • การออกเสียง : archfiend archfiend [en]
 • การออกเสียง : giuocattolo giuocattolo [it]
 • การออกเสียง : deprecate deprecate [en]
 • การออกเสียง : Andrew Cecil Bradley Andrew Cecil Bradley [en]
 • การออกเสียง : ψιττακός ψιττακός [el]
 • การออกเสียง : θηρευτές θηρευτές [el]
 • การออกเสียง : μονύελο μονύελο [el]
 • การออกเสียง : La Nouvelle Revue Française La Nouvelle Revue Française [fr]
 • การออกเสียง : ποδηγέτηση ποδηγέτηση [el]
 • การออกเสียง : ψυχανέμισμα ψυχανέμισμα [el]
 • การออกเสียง : οδυρμός οδυρμός [el]
 • การออกเสียง : γλίσχρος γλίσχρος [el]
 • การออกเสียง : ιμάτια ιμάτια [el]
 • การออกเสียง : κοπετός κοπετός [el]
 • การออกเสียง : μονήρες μονήρες [el]
 • การออกเสียง : postlapsarian postlapsarian [en]
 • การออกเสียง : πρωραίος πρωραίος [el]
 • การออกเสียง : commanda commanda [fr]