หมวดหมู่:

lingua

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlingua

 • การออกเสียง : idioma idioma [es]
 • การออกเสียง : łéngua łéngua [vec]
 • การออกเสียง : Diałeto Trevisan Diałeto Trevisan [vec]
 • การออกเสียง : neerlandese neerlandese [it]
 • การออกเสียง : Lingua Veneta Lingua Veneta [it]
 • การออกเสียง : lenguaso lenguaso [vec]
 • การออกเสียง : Dialetto Trevigiano Dialetto Trevigiano [it]
 • การออกเสียง : Łéngua Vèneta Łéngua Vèneta [vec]
 • การออกเสียง : tunguso tunguso [it]
 • การออกเสียง : serbo-croato serbo-croato [it]
 • การออกเสียง : Abrikossoff Abrikossoff [it]
 • การออกเสียง : брейки брейки [ru]