หมวดหมู่:

limit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlimit

 • การออกเสียง : infinity infinity [en]
 • การออกเสียง : حد حد [ar]
 • การออกเสียง : redline redline [en]
 • การออกเสียง : hodo hodo [ja]
 • การออกเสียง : granica granica [pl]
 • การออกเสียง : so far as so far as [en]
 • การออกเสียง : ograniczyć ograniczyć [pl]
 • การออกเสียง : גבול גבול [he]
 • การออกเสียง : glass ceiling glass ceiling [en]
 • การออกเสียง : nadliczbowy nadliczbowy [pl]
 • การออกเสียง : διωρία διωρία [el]
 • การออกเสียง : διορία διορία [el]
 • การออกเสียง : racjonowanie racjonowanie [pl]
 • การออกเสียง : granice granice [pl]
 • การออกเสียง : granicą granicą [pl]
 • การออกเสียง : nielimitowana nielimitowana [pl]
 • การออกเสียง : Wortlautgrenze Wortlautgrenze [de]