หมวดหมู่:

lider

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlider

  • การออกเสียง : Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk [tr]
  • การออกเสียง : niekwestionowany niekwestionowany [pl]
  • การออกเสียง : capac capac [qu]
  • การออกเสียง : prekursor prekursor [pl]
  • การออกเสียง : przewodzący przewodzący [pl]